Trần Sao Nhân Tạo trên Rolls-Royce tại Việt Nam năm 2016

Trần Sao Nhân Tạo trên Rolls-Royce tại Việt Nam năm 2016

0₫

Ngay đầu năm 2016, Trần Sao Cộng Hưởng hân hạnh được thực hiện kiến tạo Trần Sao Nhân Tạo trên 1 chiếc Rolls-Royce tại Hà Nội. Và đây là chiếc xe Rolls-Royce thứ 3 mà Cộng Hưởng được thuê  để thi công. Phiên bản trần sao này phải thực hiện thủ công từng bước một và làm ngay tại chỗ ngay tại trên xe.

Dưới đây là video và những hình ảnh khi tạo tác nên trần sao xe hơi này.

  1. Video Trần sao nhân tạo trên Rolls-Royce ( Trần Sao Xe Hơi)

 

2. Những hình ảnh trên chiếc Rolls-Royce lần thứ 3 này

IMG_2762a

IMG_2706a

IMG_2708a

IMG_2709a

IMG_2728a

IMG_2681a